Om gården

Her på Solli Gaard i Sandefjord driver vi med kjøttfe av rasen  Limousin og Sau av rasen

Norsk Pelssau og all dyrka mark drives Økologisk


Vi dyrker økologisk korn for Felleskjøpet, Rema 1000, Mesterbakeren og Norgesmøllene på kontrakt, med formål å få mest mulig Økologisk matmel til bakerene som prøver å levere mest mulig økologisk bakverk


Vår Økologiske  frøproduksjon hjelper vi også Felleskjøpet med i form av kontraktdyrking av Timotei og Engsvingel, 

Så andre økologiske bønder kan dyrke sitt for økologisk mat til dyrene sine


Selvfølgelig er en stor andel av produksjon til  grassfor til våre kjære dyr


Vi her på gården er veldig opptatt av dyras helse og velferd for dyrene våre

 

Vi er også  veldig opptatt av at vi kan levere varer til dere som er helt uten tilsetningsstoffer og helt uten gifterstoffer


Vi er Debio sertifisert , som dere som forbruker at alt er trygt ihht økologiforskriften


Vi håper alle våre varer faller i smak hos dere

Og at dere kan gi oss en  tilbakemeldig på evenuelt  hva vi burde forbedre oss på


Vi bruker for det meste Facebook. Så dere kan lese litt mere om oss der, og vi legger stadig ut noen bilder. 


Med Vennlig Hilsen


Aina og Kjetil Helland